Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for:

  • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
  • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
  • Deg som skal fjerne oljefyren.
  • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Nå kan du også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe i din fritidsbolig. 

Les mer på Enova.no


Vi leverer komplett pakke inkl. brønnboring og elektriker etter avtale.UA-96394375-1