Luft-luft varmepumper behøver  periodisk service hvert 2-3 år under normale forhold.

Det er imidlertidig viktig at kunden fortløpende holder luftfiltrene på innedelen rene iht. bruksanvisningen.

(Den er mange som glemmer eller ikke er klar over  hvor viktig det er å holde luftfiltrene rene.  Konsekvens: Mindre varmeeffekt, større strømforbruk, mer støy, større slittasje på kompressor og i verste fall havari på kompressor. Daikin har heldivis  utstyrt med høytrykksbryter som slår av anlegget ved for tette luftfiltere for å unngå skade).


Vi tilbyr periodisk service i perioden Mars- mai.


Pris kr.1800,- inkl. mva. 1 stk. innedel.

Kjøring med avstand over 10 km. fra Sørreisa vil bli fakturert som tillegg.

Tid på demontering og montering av varmepumpehus vil bli fakturert.


Innedelen:

 • register, filtre og vifte vaskes/rengjøres.
 • Opphengslager smøres
 • Det sjekkes for feilkoder.
 • Innstillinger sjekkes.
 • el.terminal etterstrammes.
 • Testkjøring av maks ytelse m. målinger.


Utedelen:

 • Register rengjøres om nødvendig.
 • El. terminal etterstrammes.
 • Vibrasjonsdempere, rør, isolasjon ol. sjekkes.
 • Indirekte lekkasjekontroll og synlige tegn.
 • Maksytelse kontrolleres


 • Retting av eventuelle mangler er ikke inkluder.


 
 
 
 
UA-96394375-1